Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er et fag under udvikling med fokus på knogler, muskler og bindevæv med mere.
For år tilbage handlede det primært om massage og passiv behandling. Sådan er det ikke længere.

For mig handler det om at se mere bredt end som så.
Jeg vil gerne se og tolke kroppen. Hvad fortæller den? Hvad har den af udfordringer?
Hvad vil være optimalt for dig?

Har du tidligere været hos fysioterapeut har du måske allerede øvelser og erfaring med dette. Men min værktøjskasse og mit syn på dig er måske anderledes, så måske skal der startes helt forfra eller på en anden måde.

Jeg tror på,  at vi sammen skal finde den bedste løsning, hvad enten det er behandling, træning, vejledning eller vi bliver enige om at coaching er næste skridt. Dette kunne komme på tale i forbindelse med livstilsændringer og større beslutninger du bliver nød til at tage for at få det fysisk bedre.

Tid afsat til en fysioterapi behandling (uden coaching) er 30 minutter, hvor jeg skal høre hvad der er dit fysiske problem, kigge på din krop, teste og analysere samt finde den bedste løsning fremadrettet.
Der skrives elektronisk journal under forløbet, således at din læge kan informeres hvis vi bliver enige om dette samt at du som patient på ethvert tidspunkt kan få en kopi af journalen.
Nogle gange er det nødvendigt lige at bruge få minutter mere, for at vi får lavet en god plan for hvad der skal ske frem til næste gang vi ses og derfor kan jeg være forsinket efterhånden som dagen skrider frem. Men hellere være lidt forsinket end at sende dig ud af døren uden en god afslutning.

Prisen for fysioterapi er fastsat efter overenskomst med Regionerne, Sygesikringen og Danske Fysioterapeuter.
Du kan finde dem på: www.fysogsund.dk/priser/

Der ydes tilskud fra Sygesikringen Danmark, hvad enten du har en henvisning fra din læge eller ej.
Afbud til fysioterapi sker også efter gældende overenskomst, dvs. inden kl. 9:00 samme dag som behandling til klinikkens sekretær. Udeblivelse eller for sent afbud koster 160 kr.